REAKCIJA UDVDR NA ČLANAK U OBZORU

REKOM – KOREKOM (???) 

Reakcija na članak objavljen u „Obzoru“ Večernji list, subota 11. prosinca 2010 str. 22, te priopćenja dr. sc. Ante Nazor, ravnatelja Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata objavljeno na http://www.dragovoljac.com od 13. 12. 2010.

„Odgovor gđe. Teršelič na pitanje „kako na pokretanje REKOM-a gledaju udruge branitelja“, klasičan je primjer manipulacije izjavama. Naime, ona je prvo izbjegla jasno reći da je u raspravi koju je organizirala Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH većina nazočnih branitelja zaključila da takva komisija nije potrebna, jer „Hrvatska ima vlastite institucije koje se bave spomenutom problematikom“, a potom je netočno odgovorila da su „neki od branitelja zabrinuti i da imaju puno pitanja, a da ih drugi podržavaju“. Jer, koliko je meni poznato, većina branitelja koji su 1991. s puškom u ruci branili domovinu ne podržava osnivanje tako zamišljene „regionalne komisije“, a tek neki su „zabrinuti ili je podržavaju“. Takva manipulacija opravdano pojačava zabrinutost za objektivnost rada takve „komisije“. Uostalom, o stavu prema REKOM-u najbolje je pitati same branitelje.“

Stav UDVDR RH je slijedeći:

Za nas je bitno da imamo mogućnost iznošenja svojih stavova i da tu mogućnost moramo maksimalno i u potpunosti iskoristiti. Bitno je da se sve više širi prostor činjenica i istina kako zapisana činjenica i prostor gdje je objavljena ne bi bila jednosmjerna i dostupna samo onima koji imaju lak pristup medijima ili posjeduju te medije, i da – izuzetno bitno je za budućnost Hrvatske stvaranje odnosa suradnje unutar CD u RH, i stvaranje mreža i platformi CD oko jedinstvenog cilja, za razvijanje područja osobnih kompetencija i kapaciteta i suradnje udruga, a to je nešto što je prepoznato kao demokratizacija i suradnja unutar CD, i nešto što je strategijska odrednica politike Vlade RH u razdoblju do 2013. godine.

I zbog toga je i započeta realizacija projekta: „Demokratizacija CD – Konzultacije s braniteljima i braniteljskim udrugama oko osnivanja REKOM“.

Braniteljske udruge moraju imati prostora za jasan iskaz stavova, za argumentiranu raspravu, za mogućnost konzultacija sa svim subjektima koje donose odluke i to u fazi pripreme tih odluka. Branitelji nisu samo interesna skupina koja je zatvorena samo u svom getu . Oni moraju izaći i nametnuti se svojim pristupom ili svojom glasnošću u iskazima svojih stavova ma kakvi oni bili.

REKOM je tu zapravo za nas branitelje u ovom trenutku samo metoda putem koje branitelji mogu ući u širem smislu kao punopravni član CD, a u užem smislu ostvariti suradničke odnose.

Kad govorimo o suradničkim odnosima pod time mislimo suradnju unutar sektora UDR ali i sa ostalim dijelovima CD u Hrvatskoj, pa i na međunarodnom planu, ne ograničavajući se na neke balkanske asocijacije ili tzv. “regije”.

Pitanje koje se nameće je kakav stav ima UDVDR RH prema REKOM inicijativi, pa stoga odmah na početku ističemo da sve inicijative koje su usmjerene prema razrješenju sudbine nestalih, unaprjeđenju položaja žrtve i branitelja za nas su dobro došle ukoliko ne zadiru u temelje digniteta DR, pri čemu ističemo da branitelji ( kad govorimo branitelji onda mislimo na članove naše udruge jer mi ne možemo govoriti u ime svih branitelja) ne misle nikoga amnestirati od odgovornosti pa čak ni međunarodnu zajednicu bez utvrđenja činjenica.

U odnosu na REKOM stavovi se još uvijek prikupljaju ali do sada postaje vidljivo sljedeće:

– podržava se rad institucija RH i treba pridonositi njihovom jačanju

– branitelji neće podržati urušavanje postojećeg zakonodavnog rješenja i nekog nad prava iznad nacionalnog zakonodavstva.

– treba prvo raditi na mehanizmima uspostave povjerenja a tek onda suočavanja s prošlosti.

– Komisija NE, i sukladno tome rasprava o „statutu“ prihvaća se samo kao sadržaj rasprave kako bi rasprava bila fokusirana i argumentirana

– Kako odluku o tome je li REKOM potreban RH donosi Sabor RH, predstavnici UDVDR kao promatrači i prema procjeni sudjelujući promatrači sudjelovati će u raspravama u cilju očuvanja digniteta DR, širenja istine i izvan granica RH, na žalost i unutar granica nekim pripadnicima tzv. CD a prije prikupljanja potpisa građana RH koji se očekuje oko 6. mj. 2011 godine (kada će inicijativa krenuti u prikupljanje potpisa građana u „regiji“)

– UDVDR IMA povjerenje prema znanstvenim i istraživačkim radovima u RH i potiče njihov nastavak i kroz suradnju sa svima koji se bave područjima izučavanja DR, kako bi ostao objektivni zapis o DR a ne prešućena, jednosmjerna ili frizirana istina

Odnosno kao zaključak NE ikakvoj komisiji čiji je cilj utvrditi ono što je u RH već utvrđeno i u međunarodnoj zajednici poznato i priznato, jer novac koji bi se dao na ponavljanja istraživanja treba usmjeriti prema drugim stvarima .

Obrazloženje :

Deklaraciju o Domovinskom ratu donio je Sabor RH i protiv nje niti jedna udruga proizašla iz DR nije izjavila da je ne prihvaća ili da je nešto u Deklaraciji pogrešno navedeno. Deklaracija je dala temeljne odrednice što je to dignitet DR i koje temeljne vrednote iz Deklaracije proističu. Ona je imenovala agresora, i cilj obrambenog rata te dala određenje karaktera DR kao međudržavni rat koji se odvijao unutar granica RH, i kasnije djelovanjem agresora proširio i na teritorij BiH .

U deklaraciji se navodi jasno da je na RH izvršena oružana agresija od strane Srbije, Crne Gore i JNA s oružanom pobunom dijela srpskog pučanstva u RH. U deklaraciji se navodi da je RH vodila pravedni legitiman obrambeni osloboditeljski rat u cilju obrane svojih međunarodno priznatih granica.

Danas smo ponovno svjedoci izbjegavanja imenovanja agresora u ime tzv. gospodarskih ili inih interesa koji su jednokratni i koji udaraju u temelje nacionalnog ponosa.

U statutu svih udruga proizašlih iz DR navodi se kao cilj rada obrana digniteta DR, a to je naročito istaknuto u našem statutu i našem djelovanju kao misija rada još od samog osnutka 1992. godine

Kada bi čelništvo udruge ili bilo koji član udruge (UDVDR) radilo protiv navedenih činjenica – radilo bi mimo volje članstva i statuta udruge.

To je crta koju udruga UDVDR RH ne može priječi jer je to temeljna misija njezinog djelovanja još od 1992 godine kada je registrirana.

Kao svoj slogan izabrali smo „Zajedno u ratu – zajedno u miru“ kako bi istaknuli potrebu očuvanja duha zajedništva, kolektivne pripadnosti, filantropije i međusobne suradnje. To je ujedno naša misija i vizija, te naša strategijska odrednica za budućnost.

O broju članova nećemo govoriti ali ističemo da prema Zakonu o udrugama minimalni broj članova za status udruge je dostatan broju tri i time takve udruge ili organizacije ili neprofitne tvrtke u civilnom društvu imaju jednaki status.

Već u više navrata istaknuli smo da pratimo rad REKOM-a intenzivno unazad dvije godine i to kao promatrači iako vrlo često naši članovi istupaju na skupovima tj. Konzultacijama isključivo u cilju obrane Digniteta DR, ili replicirajući kako bi se ispravile netočnosti ili neistine koje se u obliku tzv. argumenata treće ruke od nesudionika DR iznose kao činjenice ili istine.

Kako se skupovi snimaju i kao takvi predočuju EU ili onima koji financiraju takve projekte i ili procese ocjenjujemo to kao vrlo bitnim jer se istina mora čuti, jer istina i argument mora naći put do svih, odnosno i do onih koji bi htjeli znati a ne znaju, kao i do onih koji znaju a ne žele znati.

Sukladno tome ocjenjujemo bitnim da branitelji sudjeluju na svim skupovima na kojima se raspravlja o svemu, a naročito o DR jer osim poznavanja činjenica mi imamo i osobno iskustvo sudionika.

Izražavamo zabrinutost zbog zabrinjavajućeg polariziranja hrvatskog društva oko rasprava o DR te poticanja radikalne politizacije Domovinskog rata te unutar toga stigmatiziranja društva na lijeve ili desne u odnosu na REKOM, te izbjegavanja da se zbog političke korektnosti imenuje agresor, zločin i definira tko je žrtva , što može imati dalekosežne posljedice. Ponovno ističemo potrebu jačanja povjerenja prema djelovanju i radu institucija te njihovom osnaživanju, kako bi se stvaralo zajedništvo a ne rastakalo u praznim raspravama.

– Ako je ovaj proces mirovna inicijativa onda nitko nema pravo reći da veterani odnosno branitelji nemaju što tražiti u mirovnim inicijativama.

– Ako je ovaj proces suočavanje s prošlosti gdje svatko treba spoznati svoje mjesto i ulogu u sukobu i onda sudionici oružanih sukoba moraju sudjelovati u raspravama o tome.

– Ako je ovaj proces namijenjen žrtvi onda su branitelji isto tako pozvani da sudjeluju u njemu jer nakon razoružanja TO kao uvoda u početak sistemskog i sustavnog zločina koje je počinila Srbija i Crna Gora kao agresori na razoružanu zemlju, nakon tzv. pobune u ime buduće zaštite koje su počinili ekstremisti srpske nacionalnosti , nakon uporabe oružane sile tzv. JNA na nezaštićene gradove, kulturne objekte, Kutinsku tvornicu umjetnih gnojiva, branu Peruču i time počinili genocid, urbicid, ekocid ….. onda nitko nema prava reći da branitelji koji su nenaoružani stali u obranu svog doma nisu žrtve

Što je ovaj proces nositelji inicijative još uvijek nisu odgovorili?!

Konzultacije traju sa svim relevantnim dijelovima društva (a mi ocjenjujemo da to branitelji svakako jesu). Rasprave o sadržajima tzv. Statuta su zapravo rasprave o temeljnim ljudskim pravima i odnosima prema žrtvi, zločinu i počiniteljima, a takve rasprave dobrodošle su u razdobljima tranzicijske pravde u kojima je karakterističan selektivan pristup i zločinu i počinitelju i žrtvi..

Što smo uočili prateći REKOM kao proces i inicijativu jednog dijela CD? Ili vrludanja REKOM-a.

– narušeno povjerenje u udruge CD koje podržavaju inicijativu a koje proizlazi iz njihovog dosadašnjeg rada pri čemu je Dokumenta i njezin rad poistovjećen sa inicijativom REKOM

Citat iz prezentacije puk Vičevića na okruglom stolu

– Rad udruga civilnog društva u Hrvatskoj u glavnini se odnosio na pomoć pripadnicima srpske manjine i istraživanjima zločina koje su počinili pripadnici ne srpske narodnosti prema Srbima. Time se u hrvatskoj javnosti stekla percepcija o isključivoj potrebi zaštite napose te društvene grupe čime se na određen način potvrđivala teza o „potrebi zaštite srpske nejačadi“ što je bio jedan od osnovnih argument za direktno sudjelovanje JNA u borbama na teritoriji RH. Djelovanje udruga civilnog društva u gradovima svodilo se na bavljenje deložacijama čime je, smatramo, izostala podrška ostalim djelovnima društva pogođenima ratom.

– Opisana situacija doprinijela je percepciji o profesionalnim zaštitnicima Srba i njihovoj nekritičnosti spram rada Međunarodne zajednice što je u drugim društvenim grupama, napose braniteljskoj populaciji ocjenjeno je kao svrstavanje na jednu stranu. To je izvor i izostanak povjerenja u udruge civilnog društva koji je prisutan i danas.

– sadašnji rad Documente koji je selektivni pristup žrtvi i ratnom zločinu te jednosmjeran u odnosu na događanja iz razdoblja 2. svj. rata i poraća

– inzistiranje na regionalnom pristupu koji nije jasno argumentiran niti razdvojen prostorno od događanja na širem prostoru ex SFRJ čime se izjednačuju identiteti rata u ostalim državama a koji su bili različiti od Domovinskog rata.

– vrludanje od iskustva drugih u obrazloženju potrebe za formiranje Komisije iako je postojanje 7 država na nekadašnjem prostoru ex SFRJ realnost i kao takvo predstavlja jedinstvenost u odnosu na dosadašnjih 35 komisija suočavanja s prošlosti. U tih sedam država jednu državu tj Kosovo ne priznaju dvije, i jedna država nalazi se kao članica EU a njezino CD je jedinstveno da njima sudjelovanje u Komisiji ne treba, na Srbiju je izvršena Nato intervencija u cilju uspostave mira i stabilizacije regije te time intervencije ne mogu biti stavljene u isti rang sa identitetima ratova u Hrvatskoj i BiH na koju su izvršene agresije, ili u odnosu na Kosovo i Srbiju koji je bio građanski rat do priznanja Kosova, itd..

– drugo vrludanje REKOM-a vezano je za raspravu o statutu a da statuta vjerojatno neće biti. REKOM iskazuje nepovjerenje u rad državnih institucija u tzv. regiji, i time dolazi u sukob s braniteljima koji iskazuju povjerenje u rad institucija RH, ističu potrebu jačanja rada i mogućnosti institucija da radi na daljnjim istraživanjima i prikupljanjima podataka, te poboljšanju materijalnog i inog položaja žrtve. Paradoks je što tzv. Komisiju trebaju osnovati ti isti u koje se nema povjerenja i ti isti moraju donijeti tzv. „zvaničnu istinu“ iako EU jasno navodi da nema političkih i „zvaničnih istina“ već samo povijesnih činjenica i okolnosti. Znači nije jasan finalni proizvod komisije.

– ono što se nudi žrtvama poput mrkve je, reparacija i restitucija, bezuvjetan proces pomirdbe, obnova postupka, a počiniteljima u zamjenu za informacije i tzv. Pokajanje, nudi se amnestija i smanjenje kazne. Od žrtve sve više se govori o ljudskim gubitcima, a da se nije dao temeljni odgovor….na bazi kojih ili čijih podataka.

Ako se polazi od podataka koje je već kroz rad institucija prikupila RH za što je pohvaljena od strane međunarodnog CK i ostalih relevantnih subjekata onda se ponovno postavlja pitanje čemu se RH uvlači u cijelu priču kad već sada ima relevantne podatke koje daje na uvid javnosti, o čemu je pisao gospodin Ante Nazor u svom priopćenju a u svezi osvrta na objavu članka u Obzoru od 12. 12. 2010., (objavljeno i na portalu http://www.dragovoljac.com 13. 12. 2010.) i sa čijim navodima se u potpunosti slažemo..

UDVDR i dalje će nastaviti upućivati svoje promatrače na konzultacije i ostale inicijative CD uz napomenu da su i braniteljske udruge punopravni dio CD i da se trebaju jače aktivirati i angažirati na područjima zaštite i afirmacije vrednota DR, a bavljenje posljedicama ostavimo institucijama čije kapacitete trebamo ojačavati i to naročito vezano za istraživanja povijesti sada dok imamo žive svjedoke te pojačati i afirmirati vrednote Domovinskog rata.

Sukladno tome u okviru demokratizacije CD nastavljamo suradnju sa svima koji mogu argumentirano raspravljati i ne narušavati dignitet DR.

UDVDR RH

Oglasi
Galerija | Ovaj unos je objavljen u Priopćenja. Bookmarkirajte stalnu vezu.

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Google+ photo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Google+ račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s